0 507 230 25 92

bagcilardogananaokulu@gmail.com

Değerler Eğitimi
null

Değerler eğitimi; ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin duyarlılık geliştirmeyi sağlar. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını Değerler Eğitimioluşturur.Değerler içinde yaşadığımız toplumumuz için de önemlidir çünkü onlar genel yaşam tarzımızı ve yönünü belirleme açısından önemlidir.

Okul öncesi döneminde değerlerin kazandırılması ayrı bir önem taşır. Bunu kazandıracak ilk birim ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması ve bu gibi sebepler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle, değer eğitimi okul öncesi eğitimin önemli hedefleri arasında yer almalıdır. Bu eğitimin hedefi önce değerleri oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla edinilmezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir.

Değerler eğitimi çocukların kişisel gelişim , bilişsel gelişim , sosyal-duyuşsal öğrenme , ağlaki eğitimi , yaşama becerileri eğitimi , şiddetin önlenmesi , çatışma çözümü , etik ve ahlaki felsefe gibi alanları barındırarak çocukları olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Çocukların, “etik kurallar” da diyebileceğimiz bu değerleri deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmeleri yerine erken yaşta benimsemelerini amaçlayan bu çalışmada, değerler, üniteler halinde ele alınarak oyunlarla, etkinliklerle, masal, öykü, şiir, şarkı ve drama senaryolarıyla desteklenmiştir.

Değerler davranışlarımıza yön verip hayatımızın her yerinde her zaman zihnimizdeki çeşitli değerlerle harekete geçeriz. Bu nedenle değerler, tutum ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir, onlara yön verir. Sevgi, saygı, doğru seçim cesaret , iyilik ,sorumluluk , adalet , mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü vb. gibi temel insani değerler insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Kısacası; değerler sosyal yaşamımızı düzenler, kolaylaştırır.

DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARI

 1. Adalet
 2. Sorumluluk
 3. Yardımlaşma
 4. Paylaşma
 5. Sevgi
 6. Saygı
 1. İşbirliği
 2. Sorumluluk
 3. Özgüven
 1. İşbirliği
 2. Hoşgörü
 1. Doğru Beslenme
 2. Uykunun Önemi
 3. Paylaşma
 4. Doğru Sözlü Olma
 5. Başarısızlıkla Baş Etme
 1. Duyguları Tanıma ve İfade Etme ( mutlu-mutsuz)
 2. Duyguları Tanıma ve İfade Etme (öfke-korku)
 3. Doğru Sözlü Olma ve Sözünde Durma
 4. Başarısızlıkla Başetme işlenen değerlerder bazılarıdır.