0 507 230 25 92

bagcilardogananaokulu@gmail.com

Fen ve Doğa Etkinliği
null

Okul öncesi eğitiminde fen-doğa çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Doğan Anaokulları olarak fen-doğaFen ve Doğa Etkinliği eğitimindeki amacımız; araştıran, sorgulayan, inceleyen, çok yönlü düşünebilen, problem çözme becerilerine sahip, merak duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirebilen çocuklar olabilmeleri için destek vermekteyiz.

Fen-Doğa etkinlikleri ile çocuklarımız yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenirler. Çocuklarımıza neyi nasıl yapacaklarını anlatmak yerine, kendilerinin birebir uygulayarak, deneyerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Böylece çocuklarımızın aktif öğrenme süreçlerini hızlandırılmasını destekliyoruz.

Fen-Doğa etkinlikleri ile çocuklarımıza kazandırmayı amaçladığımız;

 1.  Bilimsel yönde düşünmelerini destekler.
 2.  Gözlem ve deney yapabilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 3.  Çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlar.
 4.  Neden sonuç ilişkileri kurabilmelerini ve problem çözme becerilerinin gelişimini destekler.
 5.  Günlük yaşantılarında kullandıkları çeşitli araç gereç ve malzemeleri nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini sağlar.
 6.  Kavram gelişimlerini destekler.
 7.  Akıl yürütme becerilerinin ve dil gelişimlerinin ilerlemesine yardımcı olur.
 8.  Çeşitli konularda yeni fikirler üretebilmelerini sağlar.
 9.  Yaratıcı düşünme becerilerini destekler.
 10.  Çocukların kendilerine güven duymalarını sağlar.
 11.  Psiko-motor becerilerine ve kas gelişimlerine yardımcı olur.
 12.  Nesnelerin benzerliklerini ve farklılıkları keşfetmesini sağlar.
 13.  Grup içerisinde arkadaşlarıyla yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları geliştirmesine yardımcı olur.