0 507 230 25 92

bagcilardogananaokulu@gmail.com

Karakter Eğitimi
null

Karakter EğitimiBir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş, karakter sahibi insanlara bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir ve insanlar iyi ahlaki karakterlere kendiliğinden sahip olamazlar. Bundan dolayı her bireyin uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilere kazandırılması için okullarımızda karakter eğitimleri önem arz etmektedir.

Karakter eğitimi ile çocuklarımıza temel ahlaki değerlerin temelden kazandırılmasını öngörmekteyiz.

Bu eğitimin ve olumlu davranışları çocuğa kazandırırken aile bireylerinin, öğretmenlerin çocuğa rehber ve model olmaları gerekir. Bu amaç ile okullarımız da öğretmenlerimiz ile birlikte örnek olduğumuz bilincinde olarak çocuklarımızın bu olumlu davranışları kazanmasın da model olmaya çalışmaktayız. Okunan hikayelerde anlatılan olaylar dan yola çıkarak sorular ve öngörüler ile çocuklara doğru olması gereken anlatılmaya çalışılır.

Karakter Eğitimi Konuları

 • Doğruluk
 • Sorumluluk
 • Dürüstlük
 • Saygı-Özsaygı
 • Disiplin-İçdisiplin
 • Olumlu Disiplin
 • Cesaret
 • Güven- Özgüven
 • Arkadaşlık-Dostluk
 • Adalet
 • Liderlik
 • Yaratıcılık
 • Vatandaşlık
 • Hoşgörü ve Duyarlılık
 • Bütünlük
 • Duyguları Tanıma ve Anlama (Empati)
 • Sabır